aktuality
Pět nejčastějších chyb v životním pojištění

Pět nejčastějších chyb v životním pojištění

4.5.2016

Nedostatečná informovanost klientů o pojistných produktech může zapříčinit sjednání nevhodného produktu. Také například špatně nastavená pojistná ochrana či předčasné rušení pojistné smlouvy jsou ze zkušeností České asociace pojišťoven nejčastější chyby, kterých se klienti v životním pojištění dopouštějí. Jaké jsou jejich důsledky?

1. Neznalost základních termínů může vést ke sjednání nevhodného produktu

Počátek problémů začíná v neznalosti základních termínů, které se objevují v pojistných smlouvách životního pojištění. Pokud klient dostatečně nerozumí požadovanému produktu, nemusí sjednané pojištění odpovídat jeho skutečným potřebám a může vést k nespokojenosti s produktem. „Každý by měl vždy rozumět tomu, jak funguje produkt, který si sjednává, a v případě pochybností by si měl nechat vysvětlit všechny detaily, které mu nejsou zcela jasné,“ říká specialistka pro pojištění osob z ČAP Ivana Menclová a pokračuje: „Jen tak mu může v případě pojistné události sjednané pojištění přinést očekávaný efekt.“

2. Životní pojištění není spořicí produkt, jeho smysl je v pojistné ochraně

Životní pojištění kryje rizika, která mohou v průběhu života nastat, a je primárně určeno k zabezpečení v těžkých situacích. To by měl mít každý na paměti i v případě, že sjednává produkt například s investiční složkou. „Pojistná ochrana v odpovídajícím rozsahu by měla být vždy na prvním místě,“ radí Ivana Menclová. Příležitost investice by měla být vnímána pouze jako sekundární efekt pojištění. Z údajů ČAP však bohužel vyplývá, že u většiny klientů je to přesně naopak. Z pojistky průměrného českého klienta jde celých 75 procent na investice a jen 25 procent na pojistnou ochranu. V případě, že dojde na pojistnou událost v podobě zranění, nemoci, závažného onemocnění, trvalých následků úrazu či úmrtí, nekryje vyplacené pojistné plnění dostatečně potřeby pojištěného.

3. Pojistné částky na smrt i na další rizika jsou často nedostatečné

Výše pojistných částek jsou často nízké a ve většině případů bývají kompromisem mezi doporučením od zprostředkovatele, skutečnou potřebou klienta a jeho reálnými finančními možnostmi. Pojistné smlouvy navíc nezohledňují všechna rizika, která mohou ohrozit finanční stabilitu rodin i jednotlivců. „Důsledkem toho je, že v případě vážných událostí vyplacené pojistné plnění není dostačující pro kompenzaci vzniklé ztráty,“ upozorňuje Menclová. „Optimální pojistnou částku na smrt lze odvodit z výše ročního příjmu pojištěného – měla by činit jeho dvou až pěti násobek,“ doporučuje.

4. Zrušení pojistné smlouvy z důvodu finanční tísně se nevyplácí

Z praxe pojišťoven vyplývá, že klienti ruší předčasně pojistné smlouvy nejčastěji v době, kdy ztratí zaměstnání a přijdou tak o trvalý příjem. Není ale výjimkou, že klient zruší životní pojištění, protože si chce koupit novou televizi nebo nemá peníze na dovolenou. „Předčasné ukončení smlouvy životního pojištění je pro klienta téměř vždy velmi nevýhodné. Získané odkupné je, zejména v prvních letech trvání pojištění, nižší než jeho kapitálová hodnota a navíc klient přichází o pojistnou ochranu,“ uvádí Ivana Menclová. Lepším řešením než rušit smlouvu, je jednat s pojišťovnou o úpravě té stávající. Pokud klienti nedisponují dostatečnými finančními prostředky na placení pojistného, pojišťovny jsou, ve většině případů, schopny klientovi vyjít vstříc a dočasně přistoupit na snížení pojistného na minimální částku. Jedním z možných řešení může být dočasný odklad plateb nebo převedení smlouvy do stavu bez placení pojistného.

5. Ani zrušení staré pojistné smlouvy ve prospěch nové nebývá výhodné

Tento jev bohužel opět souvisí s rezervami ve finanční gramotnosti občanů ČR. Průzkumy ČAP potvrdily, že více než 25 procent klientů stále neví nic o nevý- hodách, které s sebou nese předčasné zrušení smlouvy. To se často hodí těm zprostředkovatelům, kteří nekoukají na prospěch klienta, ale jsou motivováni svou odměnou za uzavření nové smlouvy. „Pokud sám zprostředkovatel navrhne zrušení platné smlouvy za účelem sjednání nové a ,lepší‘, měl by být klient velmi obezřetný. Starou pojistnou smlouvu je ve většině případů možné v případě potřeby aktualizovat a rozšířit ji o rizika, která jsou pro dané životní období aktuální, nebo v ní upravit pojistné částky,“ upozorňuje Menclová.

zdroj: deník E15

Jsem trosečník

v džungli pojištění

Absolutně se nevyznám v pojištění
a potřebuji se vším poradit.

věk * ?
povolání * ?

Jsem Tarzan

král džungle v pojištění

Některé informace si vyplním sám,
v některých bych chtěl lehce poradit.

věk * ?
povolání * ?